Tuesday, June 9, 2009

Nilai Wang kita Berbeza mengikut Masa

Perancangan kewangan yang baik mestilah mengambil kira nilai wang kita 10 hingga 30 tahun akan datang.

Contohnya, sepuluh ringgit pada tahun 1970an boleh membeli berbagai barangan keperluan rumah berbanding hari ini. Bagaimana pula 30 tahun akan datang?. Dalam tempuh 30 tahun lagi mungkin sepuluh ringgit hanya boleh membeli sebuku roti sahaja.

Oleh itu, konsep wang dan masa (The time value of money) perlu di ambil kira bagi memastikan perancangan persaraan kita sentiasa terjamin.

Cuba lihat formula-formula ini.

Oleh kerana rujukan formula ini dari sebuah buku bahasa Inggeris, saya mengalami kesukaran menterjemah ke Bahasa Melayu. Harap Maaf.
Izinkan saya.

Amaun wang masa hadapan

Katakan kita menyimpan sebanyak 2000 sekali pada hari ini(tak kisahlah RM atau Rupiah atau USDollar) dan simpanan kita menjana keuntungan 5% setahun, berapakah nilainya selepas 20 tahun?. Pengiraannya adalah seperti di bawah:

Future value = Amount invested x Future value Factor

Nilai hadapan = 2000 x 2.653 = 5306

Boleh juga kita mengira berapa amaun kita perlu simpan secara 'lump sum' untukmencapai amaun yang kita perlu pada sekian tahun.

Amount of money desired = Yearly savings x Future value annuity factor

Amaun diperlukan ialah 1,000,000
Tahun diperlukan ialah 35
Keuntungan tahunan 8%

Simpanan Tahunan = Amaun diperlu/ Future value annuity factor
= 1,000,000/172.314
= 5803.35 setahun
= 483.61 sebulan sahaja!!!!!!!!

Nilai wang Semasa pada masa hadapan

Nilai semasa ialah nilai pada waktu semasa akan datang di perolehi berdasarkan prinsip diskaun berbanding dengan gandaan untuk mengira keuntungan kan datang.

Present value = future value x present value factor

Amaun wang sekarang = 1,000,000
Nilai pada 35 tahun akan datang
Nilai inflasi 3%

Nilai 25 tahun lagi = 1,000,000 x 0.355 = 355,000 (sudah susut 60%)


Sebaliknya kita juga boleh mengetahui sekiranya kita mempunyai sejumlah simpanan dan bercadang mengambil elaun bulanan yang tetap, pada tempoh berapa lama simpanan kita boleh bertahan berbanding keuntungan tahunan simpanan.

Initial deposit = Annual withdrawal x Present value annuity factor

Katakan pada umur 55 ada wang berjumlah 1,000,000
Lama masa jangkahidup lagi = 30 tahun
Kadar keuntungan tahunan 7%

Ambilan tahunan = 1,000,000/11.258 = 88,825 setahun atau 7402 sebulan.

Ataupun jika anda ingin mengira berapa banyak wang perlu dikumpul untuk satu amaun bulanan yang tetap pada satu tempoh hayat yang ditentukan.

Pada umur 55 tahun, inginkan:-
Elaun bulanan = 6,000
Jumlah setahun = 72,000
Tempoh Jangka hayat lagi 30 tahun
Kadar keuntungan 7%

Perlu mengumpul wang berjumlah = 72,000 x 11.258 = 810,576


ps: perlu diingatkan nilai matawang sengaja tidak ditulis, oleh itu nilai nombornya adalah sama tanpa mengira samada ia dalam bentuk RM,RP atau USD.

p/s; Angka Future value factor, Present Value factor, future value anuitty factor akan dikeluarkan kemudian.

No comments:

Post a Comment